Green Wall Plus

Vertikalne Bašte

Sistemi za uzgoj bilja, sa automatskim ili ručnim navodnjavanjem, i sa rasvetom za fotosintezu.

Skraćuju vreme i rad potrebne za uzgoj bilja

Zahtevaju održavanje ali umnogome olakšavaju uzgoj bilja, i drastično skraćuju vreme i rad koje je potrebno uložiti i omogućuju uštedu vode.

Pružaju mogućnost da prostor oplemenite velikim brojem živih biljaka, koje će prečišćavati i obogatiti vazduh.

Velik izbor bilja iz Holdandije

Sve dimenzije su moguće. Na raspolaganju vam je veliki izbor bilja (uvoz iz Holandije)

 

Vertikalne Bašte

Galerija