Lokacija

Saruna wellness, Crowne Plaza, Beograd

Detalji implementacije

Veliki zeleni zid od ravne i loptaste mahovine i još nekoliko manjih

Saruna Wellness - Crown Plaza Beograd

Veliki zeleni zid od ravne i loptaste mahovine i još nekoliko manjih, proizvedenih sa namerom da ambijentu stvorenom za opuštanje daju još veću moć.

Galerija

Green Wall Plus

Reference