Lokacija

Privatni stan, Subotica

Detalji implementacije

Zeleni zid od mešanih materijala

Privatni stan Subotica

Zeleni zid specifičnog dizajna uparen sa vodenim zidom.

Brzo i lako smo se dogovorili, odabrali kombinacije materijala i dizajn, i pristupili izradi i montaži sa velikim zadovoljstvom.

Verujemo da će ove dve instalacije značajno doprineti kvalitetu života u ovom lepom domu.

Galerija

Green Wall Plus

Reference